Chrzanów

Skontaktuj się606 693 749

Dom Letniskowy

W okresie letnim domem dla Ciebie i Twoich bliskich staje się dom letniskowy. To wystarczający powód aby zadbać o jego bezpieczeństwo. Ubezpieczenie obejmuje nie tylko sam dom letniskowy, ale i towarzyszącą mu zabudowę (budynki gospodarcze, ogrodzenie działki, obiekty małej architektury), jak również mienie ruchome znajdujące się w zabudowach np. meble, sprzęt audiowizualny, sportowy, turystyczny, narzędzia gospodarcze.

Budynek i ruchomości można ubezpieczyć od: ognia, piorunu, eksplozji, huraganu, zalania, lawiny, uderzenia pojazdu, upadku drzew, trzęsienia ziemi. Dodatkowo wyposażenie od kradzieży i włamania.

Copyright © 2013Wykonanie Infosun