Chrzanów

Skontaktuj się606 693 749

PZU Dom Plus

W ramach ubezpieczenia PZU DOM Plus można ubezpieczyć mieszkanie, dom, dodatkowo całe wyposażenie, garaż, ogrodzenie, wiatę, basen, oranżerię: od np. pożaru, huraganu, zalania, gradobicia, dymu, sadzy, lawiny, osuwania się ziemi, trzęsienia ziemi. Można również ubezpieczyć również szklane przedmioty do stłuczenia, odpowiedzialność cywilną, następstwa nieszczęśliwych wypadków.

Copyright © 2013Wykonanie Infosun