Chrzanów

Skontaktuj się606 693 749

OC przewoźnika krajowego

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego, wynikająca z jego zarobkowej działalności w charakterze przewoźnika drogowego, z tytułu zawartej umowy o przewóz towarów na obszarze Polski, zarówno przy użyciu pojazdów własnych jak i wynajętych.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie towarów, powstałe od przejęcia ich do przewozu aż do wydania odbiorcy, łącznie z opóźnieniem w przewozie.

Copyright © 2013Wykonanie Infosun