Chrzanów

Skontaktuj się606 693 749

OC przewoźnika międzynardodowego

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego, wynikająca z jego zarobkowego przewozu towarów w ruchu międzynarodowym, zarówno przy użyciu pojazdów własnych jak i wynajętych. PZU udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialności ubezpieczonego, określonego w Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CRM) i ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie towarów, powstałe od przejęcia ich do przewozu aż do wydania odbiorcy, łącznie z opóźnieniem w przewozie.

Copyright © 2013Wykonanie Infosun