Chrzanów

Skontaktuj się606 693 749

OC Zawodowe Obowiązkowe

PZU udziela ochrony ubezpieczeniowej, gdy w skutek wykonywania przez Ubezpieczonego czynności zawodowych wyrządzona zostanie osobie trzeciej szkoda, do której naprawienia jest zobowiązany.

Przykładowe zawody podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC: pracownia architektoniczna, kancelaria prawnicza, tłumacz, adwokat, notariusz, architekt, podmiot wykonujący doradztwo podatkowe,  komornik sądowy.

Copyright © 2013Wykonanie Infosun