Chrzanów

Skontaktuj się606 693 749

NNW jednostkowe

Uniwersalne ubezpieczenie które, zrekompensuje Ci koszty jakie poniesiesz w następstwie nieszczęśliwego wypadku, bez względu na miejsce i czas zdarzenia.

Świadczenie przysługuje w momencie trwałego uszczerbku na zdrowiu, trwałego uszkodzenia ciała, śmierci, uciążliwego leczenia(pobyt w szpitalu, operacja) a także szereg powypadkowych usług assistance na terenie Polski np. pomoc medyczna, transport medyczny, pomoc rehabilitacyjna, pomoc psychologa, opieka pielęgnacyjna.

Copyright © 2013Wykonanie Infosun