Chrzanów

Skontaktuj się606 693 749

Wojażer

Ubezpieczenie kosztów leczenia pokrywa zorganizowanie pomocy medycznej(zakup przepisanych przez lekarza środków opatrunkowych, lekarstw), transport medyczny, koszty poszukiwania i ratownictwa, opiekę nad dziećmi, pomoc prawną. Dodatkowo można ubezpieczyć: OC w życiu prywatnym, następstwa nieszczęśliwych wypadków, bagaż, uprawianie sportów wysokiego ryzyka.

Copyright © 2013Wykonanie Infosun