Chrzanów

Skontaktuj się606 693 749

NNW

Ubezpieczenie obejmuje trwałe Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków, do których doszło w Polsce i poza jej granicami. Ochroną ubezpieczeniową są objęci kierowca oraz pasażerowie ubezpieczonego pojazdu. Zaletą ubezpieczenia jest niska składka i szeroki zakres ochrony udzielanej pasażerom oraz kierowcy, nawet jeśli to on spowodował stłuczkę.

Copyright © 2013Wykonanie Infosun