Chrzanów

Skontaktuj się606 693 749

UFG

Bez obowiązkowego ubezpieczenie (OC) narażasz się na płacenie -z własnej kieszeni – wysokiego odszkodowania gdy spowodujesz wypadek lub kolizję. Za brak takiej polisy grożą również  surowe i nieuchronne kary finansowe.

Wysokość opłaty karnej za brak OC komunikacyjnego uzależniona jest od:

 1. Rodzaju pojazdu, którego posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczenia:
  1. Samochody osobowe- równowartość 2 krotności  minimalnego wynagrodzenia za pracę
  2. Samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe, autobusy - równowartość 3 krotności  minimalnego wynagrodzenia za pracę
  3. Pozostałe pojazdy - równowartość  1/3  minimalnego wynagrodzenia za pracę
 2. Okresu pozostawienia bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym
  1. Do 3 dni - 20% pełnej opłaty karnej
  2. 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej
  3. Powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej
 3. Minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli, ustalonego na podstawie ustawy z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Opłaty karne za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2013 roku

 

gradacja opłaty

 

samochody osobowe

samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe, autobusy

 

inne pojazdy

 

OC rolników

100%

3200 zł

4800 zł

530 zł

 

160 zł

50%

1600 zł

2400 zł

270 zł

20%

640 zł

960 zł

110 zł

Copyright © 2013Wykonanie Infosun